STICHTING TOUR D'ASPERGES - CHARITY TO CHILDREN

charity to children

Wat ooit begon met een struisvogel is in 2015 officieel beklonken met de oprichting van een stichting. De Stichting Tour d’Asperges-Charity to Children heeft ten doel: het werven van fondsen en middelen om hiermee projecten en ANBI instellingen te ondersteunen die de noden en behoeften van kinderen vervullen. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het houden van evenementen, toertochten en acties, waardoor fondsen en geldmiddelen worden verkregen. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Via de Tour d’Asperges  is in 1990 geld ingezameld voor Dierenpark De Vleut in Best, gevolgd door Stichting SOHO/Hulphond Nederland. Het totaal uitgekeerde bedrag tot en met 2008 is 300.000 euro (ongeveer 25 hulphonden). Na de omslag in 2009 volgden Stichting Sporttop (€ 20.000), in 2010 Stichting T+Huis te Eindhoven (€ 22.000), in 2011 The Dutch School (€ 25.000) en van 2012 tot en met 2014 Stichting Carte Blanche (€ 100.000).

Deze bedragen kwamen onder andere tot stand door het veilen van de meest uiteenlopende items, veelal aangeboden door sponsoren en donateurs. De veiling geschiedde onder de bezielende, doch uiterst deskundige leiding van Diederik Westerhuis. Geboden kon worden op o.a. diverse kunstitems; schilderijen, litho’s en arrangementen. 

 

Vanaf 2015 is besloten geen veiling meer te houden, maar de focus te leggen op de sociale interactie. Deelnemers/bedrijven betalen een vast bedrag. Het beheer van deze gelden is niet meer in handen van de organisatie , maar volledig bij de Stichting Tour d’Asperges-Charity to Children ondergebracht.


In 2015, 2016 en 2017 is in totaal ruim € 88.000,- geschonken aan de Stichting Spieren voor Spieren. In 2018 is € 35.000,- geschonken aan de Stichting Beat Baten. Stichting Stofwisselkracht ontving € 35.000,- in 2019. In 2020 verviel de Tour d’Asperges door Covid-19. In 2021 fietste we € 32.500,- bij elkaar voor de Stichting Metakids. Stichting Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij ontving in 2022 € 38.000,- en in 2023 € 41.000,-!